Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych klientów internetowego  sklepu www.wiesz-co-jesz.pl  jest Wiesz Co Jesz, Twój e-warzywniak, Michał Kłujszo z siedzibą w Pruszkowie ulica 3 go Maja 115. 

NIP: 5342327592
REGON: 360895110

 

Osoba wyznaczona do kontaktu to Michał Kłujszo, kontakt: sklep@wiesz-co-jesz.pl

 

Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.0.04 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 

Sklep internetowy www.wiesz-co-jesz.pl ogranicza wykorzystanie danych osobowych swoich Klientów do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji zamówień złożonych drogą internetową.  Sklep zbiera dane dobrowolnie podane przez klienta.

Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim ani żadnym zewnętrznym podmiotom, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Do danych zawartych w formularzu sklepu www.wiesz-co-jesz.pl przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do dostępu, modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie po zalogowaniu się na swoje konto.

 

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego logowania.