Regulamin

 1. Regulamin

 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.wiesz-co-jesz.pl oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki zamówień, sprzedaży, wysyłki i reklamacji towarów zakupionych w sklepie www.wiesz-co-jesz.pl.
 4. Osoba składająca zamówienie w sklepie www.wiesz-co-jesz.pl zwana jest dalej „klientem”.
 5. Przedsiębiorstwo "Wiesz co jesz, Twój e-warzywniak, Michał Kłujszo" zwana jest dalej „sprzedawcą”.
 6. Sklep internetowy www.wiesz-co-jesz.pl należy do Michała Kłujszo prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki  pod firmą: "Wiesz co jesz, Twój e-warzywniak, Michał Kłujszo",
 7. Adres siedziby sprzedawcy to: ul. 3-go Maja 115, 05-800 Pruszków. TELEFON 510 362 474, 501-080-535 e-mail: Powyższy adres jest właściwy do składania reklamacji.
 8. Sprzedawca posługuje się następującymi identyfikatorami:
  NIP: 5342327592
  REGON: 360895110
   
 9. Ceny produktów sprzedawanych w sklepie www.wiesz-co-jesz.pl są cenami brutto i wyrażone są w walucie PLN.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie sklepu – zmiany cen owoców, warzyw, artykułów sypkich i przetworów; dodawanie nowych produktów lub usuwanie niedostępnych produktów tj. poszerzanie bądź korygowanie oferty, wprowadzania zmian cenowych związanych z promocjami.
 11. Promocje dotyczą tylko niektórych towarów, o określonej liczbie, w określonym przedziale czasowym. Po upływie tego czasu lub po wyczerpaniu zapasów właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany ceny na wyższą, tj. zakończenia promocji lub jej przedłużenia. Realizacja zamówień obejmujących towary promocyjne odbywa się zgodnie z kolejnością wpływania zamówień do sklepu na dany towar, do momentu wyczerpania zapasów.
 12. Na stronie sklepu www.wiesz-co-jesz.pl produkty „niedostępne” będą oznaczane na bieżąco, ale istnieje możliwość, że któreś z zamówionych przez klienta owoców, przetworów, artykułów sypkich lub warzyw nie będą dostępne w danym dniu, z uwagi na nagłe wyczerpanie zapasów lub złe warunki pogodowe. W takim przypadku sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego poinformowania klienta o ewentualnym braku towaru. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, klientowi zostanie zaproponowany produkt zastępczy, z którego klient może, ale nie musi skorzystać.
 13. Do każdej transakcji wystawiany jest paragon.
 14. Zamówienia w sklepie należy składać za pośrednictwem formularza na stronie www.wiesz-co-jesz.pl lub drogą e-mailową sklep@wiesz-co-jesz.pl albo telefonicznie: 510 362 474.
 15. Dostawy towaru odbywają się raz w tygodniu – w sobotę pomiędzy godziną 7.00 a 12.00.
 16. Istnieje możliwość skorzystania z DOSTAW DODATKOWYCH po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym dostępności towaru.
 17. Minimalna wartość zamówienia wynosi to 50 zł.
 18. Koszty dostawy określone są w następujący sposób:
  -przy zakupach powyżej 60 zł na terenie Pruszkowa dojazd GRATIS,
  -przy zakupach poniżej 60 zł na terenie Pruszkowa dojazd płatny 5 zł,
  -niezależnie od kwoty zamówienia (max. do 10 km od granic Pruszkowa) dostawa do pozostałych miejscowości płatna 7zł.
 19. W przypadku dostaw powyżej 10 km od granic Pruszkowa, koszty dostawy uzgadniane są indywidualnie.
 20. Istnieje możliwość płatności gotówkowej przy dostarczeniu towaru lub przelewem.
  Nr konta bankowego: ING Bank Śląski SA 03 1050 1924 1000 0092 0754 5428
  W przypadku płatności przelewem, realizacja zamówienia odbędzie się po zaksięgowaniu pieniędzy na rachunku bankowym albo po przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu na adres mailowy .
 21. Po złożeniu zamówienia poprzez stronę sklepu www.wiesz-co-jesz.pl  drogą e-mailową, klient otrzyma e-maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia.
 22. Po złożenia zamówienia za pośrednictwem sms-a, klient dostanie smsa potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia.
 23. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany grafiku dostaw towarów.
 24. Zamówione produkty dostarczane są na podany w zamówieniu adres.
 25. Istnieje również możliwość osobistego odbioru zamówienia pod adresem Pruszków, ul. 3-go Maja 115 (po wcześniejszym umówieniu się).
 26. Reklamacje i zwroty rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych.
 27. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (dz. U. 2014, 827) klient ma prawo odstąpić od umowy kupna – sprzedaży, zawartej na odległość, w terminie do 14 dni od otrzymania zamówienia bez podawania przyczyny. Do odstąpienia od umowy można wykorzystać formularz stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 28. Zwrot towaru przyjmowany jest na podstawie rachunku, gdy zakupiony towar nie był używany, znajduje się w oryginalnym opakowaniu i nie jest zniszczony.
 29. Zwrotu można dokonać wciągu 14 dni od daty dostawy, po uprzednim skontaktowaniu się i powiadomieniu o tym właściciela sklepu.
 30. Sprzedawca ma 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy na zwrot wszystkich dokonanych przez klienta płatności,
 31. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, przy czym w wypadku gdy klient dokonał płatności gotówka przy odbiorze zamówienia, zwrot dokonywany jest przekazem pocztowym na adres klienta, pod który dostarczane było zamówienie.
 32. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania z powrotem przedmiotu zamówienia lub dostarczenia przez klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 33. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje w  przypadku świeżych owoców i warzyw, czyli produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub o krótkim terminie ważności.
 34. Wymiana towaru jest możliwa w przypadku towarów zepsutych lub uszkodzonych podczas dostawy. Jeśli w sklepie nie ma produktów na wymianę (np. wyczerpanie zapasów), klientowi zostanie zaproponowany inny towar lub zwrot pieniędzy.
 35. Klient, który składa zamówienie w sklepie www.wiesz-co-jesz.pl,  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę
 36. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r.nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że:

  Sprzedawca jest administratorem danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest "Wiesz co jesz, Twój e-warzywniak, Michał Kłujszo" z siedzibą w Pruszkowie przy ulicy 3 Maja 115.

  Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w celu realizacji zamówień, kontaktu z klientem w sprawach dotyczących zamówień i dostawy towarów do klienta.

  Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Każdy klient sklepu posiada prawo do wglądu i zmiany swoich danych, a także żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 37. Wszystkie zdjęcia, treści, pliki graficzne zawarte na stronie www.wiesz-co-jesz.pl  stanowią własność sklepu, są chronione przepisami prawa o ochronie praw autorskich. Zabronione jest więc ich wykorzystywanie, kopiowanie, rozpowszechnianie przez osoby nieupoważnione, bez zgody właściciela sklepu.
 38. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 39. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych z zakresu prawa konsumenckiego.
  Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.05.2015 roku.